socialøkonomisk

Den Gamle Smedje i Saltum
er en social-økonomisk non-profit virksomhed,
som arbejder for at udvikle et rummeligt arbejdsmarked

Den Gamle Smedje i Saltum er godkendt til og tilbyder beskyttet beskæftigelse jf Lov om Social Service § 103

 

 

At være en social-økonomisk virksomhed vil sige, at virksomheden har til formål, at tilbyde meningsfyldt arbejde til mennesker, som af den ene eller den anden grund har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet på de almindelige traditionelle vilkår. Og, at overskuddet i virksomheden indgår i driften eller skal gå til andre almennytte formål.

Alle mennesker har noget at byde ind med og nogle ressourcer, som de kan anvende positivt. I Den Gamle Smedje i Saltum samarbejder vi med den enkelte om, at finde og anvende disse på vores værksted eller i vores butik.

Så er du interesseret i at arbejde på særlige vilkår på et værksted, hvor der blandt andet laves auto- el- og smedearbejde, vejhjælp  -  eller i vores nyligt åbnede butik i Brønderslev og hvorfra vi vil sælge hårde hvidevarer, slik, sodavand m.m., så er du altid velkommen til at kontakte os eller kigge forbi.