Sådan arbejder vi

Når du kommer i beskyttet beskæftigelse hos Den Gamle Smedje i Saltum, vil vi arbejde ud fra dine ønsker og med udgangspunkt i dine behov og kompetencer.

Vi arbejder i Den Gamle Smedje i Saltum ud fra den anerkendende tilgang, som er en bevidst arbejdsmetode på stedet. Således fokuseres der på det positive, på dine styrker og det du kan, for derigennem at finde dine ressourcer og bygge videre på disse.

Vi arbejder på at skabe tryghed og forudsigelighed i dagligdagen samtidig med, at der skal være en god tone og trygge relationer til de andre – både ansatte og personale – på stedet.

Personalet vil sammen med dig sammensætte indholdet af din daglige beskæftigelse. Og vi vil støtte, hvor du har behov for det samtidig med, at vi vil møde dig med respekt i forhold til, hvor du er i dit liv.

Sådan arbejder vi