Til sagsbehandler

Den Gamle Smedje i Saltum er en social-økonomisk non-profit virksomhed

Formålet er at tilbyde meningsfyldt støttet beskæftigelse til personer, som ikke har mulighed for at finde arbejde på de almindelige traditionelle vilkår.

 

Den Gamle Smedje i Saltum er godkendt til

  • beskyttet beskæftigelse jf § 103 i Lov om Social Service.

 

Tilbudsportalen

Den Gamle Smedje i Saltum kan ses på Tilbudsportalen.

 

Pris på § 103 tilbud – støtte beskæftigelse

  • For 4 dage om ugen er prisen kr. 14.500,00
  • For 3 dage om ugen er prisen kr. 10.900,00
  • For 2 dage om ugen er prisen kr.   7.250,00

 

Samarbejdspartnere

Den Gamle Smedje i Saltum samarbejder med Redningskransen som kan tilbyde både

  • mentor jf. LAB § 31b og
  • bostøtte jf Lov om Social Service § 85 samt
  • forskellige andre former for støtte af/i børnefamilier

og desuden samarbejder Den Gamle Smedje i Saltum med Bo- og Behandlingscenter Blokhus

  •  i forhold til midlertidigt botilbud jf Lov om Social Service § 107