Værdigrundlag

Den Gamle Smedje i Saltum er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med de forskellige kommuners sagsbehandlere i forhold til at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet.

Vi mener, at alle har nogle kompetencer og noget at tilbyde andre samtidig med at de har brug for at være en del af et arbejdsfællesskab. Det, at skabe noget sammen med andre og løse daglige arbejdsopgaver, er både meningsskabende og livgivende og bidrager i høj grad til at skabe livsglæde for os mennesker.

Vi har en grundlæggende holdning til, at vi som mennesker bør være ordentlige overfor hinanden. For os betyder det, at vi gør os umage for at møde vores kollegaer med tydelighed, kærlighed og en inviterende attitude. Desuden er følgende værdier kendetegnende for vores daglige arbejde:

 • Respekt
  Vi skaber et arbejdsmiljø, der favner forskelligheder og mangfoldighed og respekterer den enkeltes forudsætninger, behov og kompetencer.
 • Rummelighed/imødekommenhed
  Vi lytter til, lærer af og samarbejder med hinanden.
 • Ligeværd
  Vi respekterer og imødekommer alle mennesker som værende værdige og værdifulde samfundsborgere, som har noget at bidrage med og tilbyde det eksisterende og omgivende samfund.
 • Tilgængelighed
  Vi deler viden og erfaringer med hinanden og vi samarbejder åbent med eksterne parter.
 • Tydelighed/ansvarlighed
  Vi holder, hvad vi lover, og vi arbejder efter klare mål og rammer.
 • Ærlighed
  Vi har mod til at være ærlige og ligefremme overfor hinanden, da dette skaber grobund for tillid og tiltro til hinanden.